Zavřít hledání

Zakládáme si na společenské odpovědnosti #a odpovědnosti vůči životnímu prostředí#.

Pravidelně se účastníme podpory zdravotně postižených, výukových center, ohrožených památek a společensky přínosným sdružením.

Podpořili jsme tyto projekty

Věříme, že stabilní společnosti by se měly aktivně podílet na podpoře neziskových organizací, které mají za svůj cíl ulehčit život lidem s potřebou sociální péče a zvýšené pozornosti. Doufáme, že dokážeme inspirovat firmy, které se nad podobnými aktivitami dosud nezamýšlely a i těm, které se právě o podobné podpoře rozhodují.
Škola v Jablonné_XERTEC

ZŠP a ZŠS Jablonné v Podještědí

Základní škola praktická (ZŠP) a Základní škola speciální (ZŠS) v Jablonném v Podještědí je základní škola určená pro žáky se zdravotním postižením, tedy pro žáky, kteří mají při svém vzdělávání speciální vzdělávací potřeby.

www.zspjablonne.cz

PAF Tachov_XERTEC_podpořili jsme

Mezinárodního festival potápěčské a filmové tvorby PAF Tachov

Mezinárodní festival pořádaný pod záštitou světové potápěčské federace CMAS je zaměřený na díla o sportovním potápění, fauně a flóře pod vodou a o ochraně vodního prostředí.

www.paftachov.cz

Diakonie ČCE Vsetín

Diakonie ČCE Vsetín

Posláním Diakonie Vsetín je zajišťovat, organizovat a poskytovat sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a pastorační péči a další služby.

www.diakonievsetin.cz

Nadační fond vila Tugendhat

Nadační fond vila Tugendhat

Posláním Nadačního fondu vila Tugendhat je podpora památkové obnovy vily jakož i podpora jejích samostatných kulturních a propagačních aktivit.

www.tugendhat.eu

Pestrá společnost, o.p.s.

Pestrá společnost, o.p.s.

Organizace se zabývá kvalitním výcvikem asistenčních psů pro lidi s postižením, podporuje nezávislost lidí s postižením a otevírá jim možnost žít pestrý život.

Agentura pro neslyšící

Agentura pro neslyšící APPN, o.s.

Tato agentura vznikla 15. Června 2006. Jejím hlavním cílem je aktivně působit na rozvoj zdravého a stabilního trhu práce a na zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro neslyšící.

www.apn.cz

Mateřské centrum Paleček

Mateřské centrum Paleček

Občanské sdružení Paleček vzniklo 1. dubna 2004, aby maminky a tatínkové na mateřské dovolené nemuseli jen sedět doma, ale mohli se setkávat s ostatními.

www.mc-palecek.com

Sociálně terapeutická dílna Kamenka

Sociálně terapeutická dílna Kamenka

Posláním sociálně terapeutické dílny je podpora sociálního začlenění, samostatnosti, soběstačnosti osob s duální diagnózou prostřednictvím zachování, nabytí, zdokonalování pracovních návyků a dovedností v rámci sociálně pracovní terapie.

www.sdruzenifilia.cz

Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek,s.r.o.

Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o.

V naší škole máme malé počty žáků ve třídách, zaměřujeme se na vytvoření partnerského přístupu k dětem a snažíme se stimulovat vnitřní motivaci žáků k učení. Máme zde skvělou rodinnou atmosféru, vzájemně se velmi dobře známe a respektujeme.

www.zsctyrlistek.cz

Spokojený domov, o.p.s.

Spokojený domov, o.p.s.

Spokojený domov, o.p.s. začal poskytovat sociální služby 1. ledna 2011 jako nástupnická organizace Občanského sdružení Spokojený domov.

www.spokojeny-domov.cz

Sociální automobil

Sociální automobil

Za spoluúčasti firem a společností se snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřila na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím

Příspěvková organizace, všeobecné čtyřleté gymnázium v Českém Těšíně. Vyučovacím jazykem je polština. Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie

H2Omaniaks

H2Omaniaks

Sdružení nadšených kajakářů, cestovatelů, expedičníků a filmařů z ČR. Reportáže, fotky, videa, info o řekách, cestování a mediální podpora jiných zajímavých projektů, festivalů, závodů a expedic.

Jazykové centrum ULITA

Jazykové centrum ULITA

JC Ulita je stanice zájmových činností školy pro sluchově postižené a zabývá se především: volnočasovými aktivitami pro neslyšící a nedoslýchavé, kurzy českého znakového jazyka pro pedagogy a více činnostem.

Život bez bariér, občanské sdružení

Život bez bariér, občanské sdružení

Posláním občanského sdružení Život bez bariér je vyrovnávání příležitostí mezi lidmi se zdravotním postižením a lidmi bez postižení.

Světluška - centrum pro osoby se zdravotním postižením

Světluška - centrum pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby Světluška poskytují klientům s těžkým zdravotním postižením služby denního a týdenního stacionáře. MŠ speciální a ZŠ speciální Světluška klientům zajišťují předškolní a základní vzdělávání.

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

www.fod.cz

Dětský diagnostický ústav Bohumín

Dětský diagnostický ústav Bohumín

DDÚ byl zřízen již v roce 1953 jako „Třídící dětský domov“. Současný název nese od roku 1970. V roce 1992 se jeho zřizovatelem stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jde o speciální školské zařízení s nepřetržitým provozem.

www.ddu.cz

Československá obec legionářská

Československá obec legionářská

Materiální pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

www.csol.cz

Tereza Robinson

Tereza Robinson

Pomáhám rodinám se zdravotně znevýhodněnými dětmi žít život naplno. Věřím v sílu pozitivního myšlení. Jako maminka nemocného dítěte totiž sama vím, jaké to je cítit strach, bolest, bezmoc i vyčerpání.

www.terezarobinson.cz

 

Spojte se #s námi#.

Zákaznický servis