Zavřít hledání

O společnosti #XERTEC #a.s.

V roce 1991 byla založena společnost XERTEC Praha spol. s r.o., která se v listopadu 2006 transformovala do stávající společnosti XERTEC a.s. Jsme stoprocentně českou společností se základním kapitálem 15 milionů korun.

Mise a vize

Od počátku historie společnosti se specializujeme na technologie a stroje pro vyřizování korespondence, zásilek a komunikace celkově, přípravu a zpracování dokumentů a zásilek, likvidaci odpadu a dat. Poskytujeme hardwarová i softwarová řešení pro automatizované a robotické systémy ve všech segmentech, jimž se věnujeme. Našimi partnery jsou nejvýznamnější firmy v oboru - můžeme tak představovat nové trendy a pomáhat s jejich praktickým využitím v lokálním prostředí.

Zajišťujeme kompletní záruční i pozáruční servis, konzultace a podporu. Díky našim znalostem, zkušenostem a know-how tak můžeme být pro naše zákazníky symbolem kvality, spolehlivosti a profesionality.

Ochrana osobních údajů

V dubnu roku 2016 vydal Evropský parlament a Rada EU nové nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), které představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru. Toto nařízení s účinností od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů. Od tohoto dne se tedy všechny subjekty v EU zainteresované na zpracování osobních údajů budou řídit GDPR. Společnost XERTEC považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součástí svých závazků nejen vůči svým zaměstnancům, ale také vůči svým zákazníkům. Společnost XERTEC prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu GDPR a zásadami pro zpracování osobních údajů, zpracovává údaje pro určité, výslovně vyjádřené účely a v nezbytném rozsahu. Pro dosažení tohoto účelu společnost přijala technická a organizační opatření k zajištění nejvyšší úrovně zabezpečení ochrany osobních údajů. Zároveň prohlašujeme, že osobní údaje našich zákazníků nejsou předávány žádné třetí osobě za účelem jejich zpracování pro marketingové a propagační účely.

 

Projekt digitální transformace společnosti XERTEC a.s.

Projekt Digitální transformace společnosti XERTEC a.s. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0004567 je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Národního plánu obnovy. Bližší informace naleznete zde.

Spojte se #s námi#.

Zákaznický servis